MOSONMAGYARÓVÁR

Geotherm Hungary Kft. részére a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató 2.100.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a „Mosonmagyaróvár területén geotermikus fűtőmű létesítése, fenntartása és működtetése” című projekt tevékenység megvalósításának céljából Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Belgazdasági feladatok alcím, 1. Gazdasági Zöldítési Rendszer jogcímcsoport terhére a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V.29.) NGM rendelet 1. melléklet 22. sor F oszlopának b.) pontjában foglalt jogcím alapján.
 

A projekt megvalósítás helyszíne: Mosonmagyaróvár 
 

A projekt általános célja, hogy a jelenlegi fosszilis üzemanyagra támaszkodó távhőrendszert geotermikus alapúra történő átállítása Mosonmagyaróvár városában. A tervezett geotermikus rendszer egy termelő, egy visszasajtoló kutat, vezetékrendszer és hőközpont építését foglalja magában.
 

Mosonmagyaróvár jelenlegi távhőrendszere földgázt használ fűtőanyagként. A mosonmagyaróvári projekt célja, hogy egy új, megújuló geotermikus energiát hasznosító hőközpontot csatlakoztassunk a meglévő elsődleges távhőellátó vezetékhez, így ellátva az alap hőszükségleteket. A távfűtő rendszert így nagy részben geotermikus üzeművé alakítjuk.
 

A geotermikus hőközpontot a város dél-nyugati részén tervezzük megvalósítani. A tervezett létesítmény egy max. 10 MW maximum kapacitású geotermikus hőellátórendszert, és az összes szükséges kiegészítő berendezéseket foglalja magába. A projekt főbb lépései a következők
 

  • Termelőkút fúrása

  • Visszasajtoló kút fúrása

  • Hőközpont tervezése és létrehozása

  • A hőközpont csatlakoztatása a meglévő elosztó hálózathoz

  • A kutak és a hőközpont közötti csőrendszer megépítése

  • A meglévő elosztó hálózat bővítése

„Mosonmagyaróvár területén geotermikus fűtőmű létesítése, fenntartása és működtetése” című projekt kapcsán a Támogatási Szerződés 2016. év december 28. napján került aláírásra.

 

Támogatás összege: 2.100.000.000,- Ft 
 

Támogatott tevékenység összköltsége: 2.896.077.870,- Ft
 

Támogatási intenzitás: 72,51 %